Služby a programy

Tréninkové a rozvojové programy pro skupiny i jednotlivce

 • Komunikační dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Manažerské minimum pro mistry
 • Přesvědčování, argumentace, vyjednávání
 • Umění působivé prezentace
 • Zvládání stresu, psychohygiena a relaxace
 • Emocionální management, Emoce v prodeji
 • Zavádění a řízení změny, Zvládání změny
 • Projektové řízení
 • Obchodní dovednosti - prodej, vedení obchodního týmu
 • ...

Poradenství a konzultace

Personální poradenství
 • Systémy hodnocení zaměstnanců
 • Motivační programy
 • Řízení adaptace a kariéry zaměstnanců
 • Tvorba kompetenčních modelů
 • Age management
Poradenství v oblasti změn pracovní kariéry
 • Individuální poradenství v oblastech pracovní kariéry - revitalizace osobní situace ve spojitosti s trhem práce
 • Kariérové
 • ...

Rozvojové a poradenské programy

Individuální rozvoj manažerů

 • Individuální koučování
 • Supervizní koučování

Workshopy

   Praktický workshop na aktuální téma účastníků nebo „follow up“
   Tématicky zaměřené workshopy, například:
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Refresh - kde brát energii
 • Self-assessment, rozvoj osobního potenciálu
 • Změna
 • ...