Tréninkové a rozvojové programy pro skupiny i jednotlivce

 • Komunikační dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Manažerské minimum pro mistry
 • Přesvědčování, argumentace, vyjednávání
 • Umění působivé prezentace
 • Zvládání stresu, psychohygiena a relaxace
 • Emocionální management, Emoce v prodeji
 • Zavádění a řízení změny, Zvládání změny
 • Projektové řízení
 • Obchodní dovednosti - prodej, vedení obchodního týmu
 • Obchodní dovednosti - nákup
 • Prodej po telefonu
 • Proklientská orientace
  • Péče o zákazníky při osobním jednání
  • Péče o zákazníky po telefonu
 • Interní trenér
 • Expertní lektor