Naše nejefektivnější metody

Mezi nežádanější formy předávání informací u nás patří interaktivní tréninky, workshopy, outdoorové programy a koučování. Provádíme též psychodiagnostiku, odborné konzultace a poradenství. Metoda individuálního poradenství je díky svému zaměření na jednotlivce obzvlášť prospěšná a účinná v oblasti změny zaměstnání a pracovní kariéry.

Příklad metodiky a formy vedení programů:

 • Intenzivní interaktivní trénink s aplikací do praktických situací
 • Aktivity řešené formou workshopu
 • Práce s modelovými situacemi - specifickými a nespecifickými
 • Cvičení na případových studiích
 • Práce se situacemi z praxe účastníků, jejich rozbory
 • Trénink se záznamem videokamerou a následný rozbor (sebereflexe, zpětná vazba lektora a ostatních účastníků)
 • Práce s testy a s dotazníky, sebepoznávací aktivity
 • Využití ilustračních filmových ukázek a výcvikových videoprogramů
 • Moderované skupinové diskuse, sdílení zkušeností
 • Koučující přístup - posílení sebevědomí, sebedůvěry - definice osobních cílů
 • Práce se situacemi z praxe úspěšných osobností, výkonných jedinců a jejich rozbory

Poskytujeme vedení programů v českém, francouzském a anglickém jazyce.