Poradenství a konzultace

Personální poradenství
  • Systémy hodnocení zaměstnanců
  • Motivační programy
  • Řízení adaptace a kariéry zaměstnanců
  • Tvorba kompetenčních modelů
  • Age management
Poradenství v oblasti změn pracovní kariéry
  • Individuální poradenství v oblastech pracovní kariéry - revitalizace osobní situace ve spojitosti s trhem práce
  • Kariérové poradenství pro studijní a profesní dráhu absolventů škol
Výběrová řízení
Assessment centre, development centre
Průzkum spokojenosti zaměstnanců
Psychologické poradenství, psychodiagnostika
Analýza rozvojových potřeb a tvorba tréninkového plánu
Skip level meeting
Příprava a vedení (facilitace) firemních workshopů